ADMISSION

入試情報

動画でキャンパス紹介

本年度の学校紹介動画です
名古屋文理大学Youtube

学部・学科紹介 オープンキャンパス模擬授業 来校型オープンキャンパス お問い合わせ

学部・学科紹介

情報メディア学科

学科別動画視聴ページへ

フードビジネス学科

学科別動画視聴ページへ

オープンキャンパス/模擬授業

情報メディア学科 模擬授業
健康栄養学科 模擬授業
フードビジネス学科 模擬授業

来校型オープンキャンパス

来校型オープンキャンパスのご案内

お問い合わせ