CAREER

就職情報

資格取得状況

資格・検定名 202120202019
管理栄養士国家資格61名62名58名
フードコーディネーター3級46名50名45名
フードスペシャリスト資格認定試験47名36名33名
食の検定3級10名6名2名
食の検定2級3名2名
食品表示検定試験3級20名
食品表示検定試験2級3名
NR・サプリメントアドバイザー認定試験4名0名2名
色彩検定試験3級22名14名14名
色彩検定試験2級8名1名
ITパスポート試験9名6名15名
MIDI検定試験4級24名21名
MIDI検定試験3級2名7名14名
MIDI検定試験2級0名1名1名
MOS検定試験 スペシャリスト14名5名4名
MOS検定試験 エキスパート1名0名3名
基本情報技術者試験1名0名
                            ※「ー」は受験者なし
                            2022年9月26日掲載