CAREER

就職情報

資格取得状況

資格・検定名 202220212020
管理栄養士国家資格60名61名62名
フードコーディネーター3級51名46名50名
フードスペシャリスト資格認定試験46名47名36名
食の検定3級3名10名6名
食の検定準2級3名
食の検定2級1名3名
食品表示検定試験初級25名20名
食品表示検定試験中級6名3名
NR・サプリメントアドバイザー認定試験1名4名0名
色彩検定試験3級12名22名14名
色彩検定試験2級7名8名
ITパスポート試験1名9名6名
MIDI検定試験4級14名24名
MIDI検定試験3級2名2名7名
MIDI検定試験2級0名0名1名
MOS検定試験 スペシャリスト18名14名5名
MOS検定試験 エキスパート1名1名0名
基本情報技術者試験1名
                            ※「ー」は受験者なし
                            2022年9月26日掲載